A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Pawilon Gerharda Richtera

W Oświęcimiu rozpoczęła się budowa gmachu, w którym eksponowana będzie wystawa prac Gerharda Richtera. Budynek, zaprojektowany przez samego artystę, powstaje na terenie i we współpracy z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

W pawilonie wystawienniczym „Gerhard Richter: Birkenau” zaprezentowana zostanie edycja cyklu „Birkenau” Gerharda Richtera, którą Fundacja Gerharda Richtera przekazała Międzynarodowemu Komitetowi Oświęcimskiemu specjalnie w tym celu. Ekspozycję dzieł uzupełni czteroczęściowe szare lustro, które od 2014 r. pokazywane jest wraz z obrazami cyklu "Birkenau" w różnych miejscach na świecie, a także reprodukcje czterech fotografii, potajemnie wykonanych w Birkenau w 1944 r. przez więźniów Sonderkommando, które skłoniły Gerharda Richtera do ponownego podjęcia tego tematu. Te cztery fotografie uważane są za jedyne fotograficzne dokumenty Holokaustu, na których zarejestrowano mordowanie i palenie ludności żydowskiej w Auschwitz-Birkenau.

Budynek wystawy znajduje się w odległości około czterech kilometrów od byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Birkenau, gdzie wykonano fotografie. Budowa gmachu, finansowo możliwa dzięki darowiźnie Volkswagen AG, ma zostać w dużej mierze ukończona w tym roku. Wystawa będzie otwarta dla publiczności od 2024 roku. 

Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego w Berlinie podkreślił: „Obrazy Birkenau, a także sam budynek, są artystycznym i architektonicznym świadectwem powracającego zainteresowania artysty Gerharda Richtera tym niepokojącym i straszliwym tematem. Fakt, że ten wyjątkowy dla twórczości Gerharda Richtera zespół obrazów znalazł swoje miejsce niedaleko od miejsca swej prehistorii, zaledwie kilka kilometrów od krematoriów i pól popiołów Birkenau, jest dla ocalonych z Auschwitz-Birkenau trwałym i mocnym sygnałem sprzeciwu wobec zapomnienia oraz znakiem współczucia i solidarności, jakie artysta okazuje im i ich zamordowanym rodzinom. W czasach populistycznej nienawiści i rosnącego antysemityzmu służy im również jako dowód, że artystyczne, edukacyjne i polityczne zajmowanie się Auschwitz i jego przyczynami nie kończy się i nigdy się nie skończy.”

Sam Gerhard Richter podkreślił: „Oświęcim jest właściwym miejscem dla tych prac, dla tego zespołu, który powinien być pokazywany na stałe we własnym budynku. Jest wiele innych miejsc, w których dokonywano okrucieństw, ale Auschwitz jako nazwa stało się symbolem ich wszystkich i musi o nich przypominać. Dla mnie to wszystko jest również wyróżnieniem, pocieszeniem, a także daje mi poczucie wykonanego zadania.”

Powrót