A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Pola wolności

Konferencja

Tematem tegorocznej XI konferencji „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku” uczyniliśmy wolność w czasach zniewolenia. Ze względu na Civid19 podjęliśmy wiosną decyzję o przeniesieniu konferencji na 9-11 października. Konferencja będzie się odbywać w reżimie sanitarnym. Jej uwarunkowania w tym zakresie zostaną dokładnie określone w pierwszych dniach września.

Podczas konferencji chcemy pochylić się nad obszarem rozpostartym między ludzką wolą i aktywnością a biernością i obojętnością: jak duże pole może zając wolne myślenie, formułowanie i wrażanie myśli oraz działanie w warunkach wojny i zniewolenia. Na ile umiejętne korzystanie przez ludzi z ich wolności na różnych etapach zniewolenia może zatrzymać proces odzierania z godności. Dyskutować będziemy nie tylko o wolności ofiar ale i wolności sprawców dekonstruując ich najczęstsze wyjaśnienie: MUSIAŁEM/MUSIAŁAM.

Osoby, które zgłosiły się do marca – nie muszą powtarzać zgłoszeń. Natomiast dla osób, które chciałby przedstawić referaty wydłużamy okres zgłoszeń do 15 września

 

Obszary tematyczne zgłaszających referaty:

- wolność a obojętność/konformizm

- poszukiwania obszarów wolności w czasie wojny  

- przestrzeń wolności w warunkach obozu koncentracyjnego

- gdzie kończy się wolność, a zaczyna zniewolenie

- pola wolności obiektywne i subiektywne

- cena wolności

- wolność sprawców

- wolność po ludobójstwach

- granice wolności różnych grup społecznych i narodowych w czasie wojny

- możliwość dokonywania wyborów przez sprawców oraz przez ofiary w warunkach wojny

- psychologiczne aspekty wolności

- wolności twórcza i jej granice

Inne obszary badawcze związane z wolnością podczas wojny i w czasach zniewolenia też są mile widziane.

 

Konferencja skierowana do naukowców, nauczycieli, edukatorów i osób pracujących z młodzieżą.

 

 

 

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Fundacja Ofiar Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki UP, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Biblioteka Galeria Książki, Fundacja Róży Luksemburg.

Powrót