A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

„Światło w ciemności. Solidarność”

W dniach 4 – 12 listopada 2022 r. w Wolfsburgu odbyła się druga część polsko-niemiecko-ukraińskiej wymiany młodzieży „Światło w ciemności. Solidarność”.

Podczas spotkania młodzież kontynuowała prace nad spektaklem taneczno-teatralno-muzycznym, który został zaprezentowany szerszej publiczności w ramach AntiFa-Woche w Wolfsburgu. Trzykrotny występ przy pełnej sali sprawił młodzieży dużo satysfakcji.

W ramach programu młodzież spędziła jeden dzień w Berlinie odwiedzjący m.in. Instytut Pileckiego. Uczestnicy projektu zapoznali się z wystawą „Solidarność. Pomoc. Wolność” oraz uczestniczyli w grze symulacyjnej „Co to jest solidarność?” (więcej informacji: https://berlin.instytutpileckiego.pl/de/news/solidaritat-trilateral-uben). Zwiedzali fabrykę Volkswagena poznając jej trudną historię związaną z wykorzystywaniem pracy robotników przymusowych w czasie II wojny światowej oraz wyzwania przed jakimi stoi ta współcześnie największa fabryka na świecie, zatrudniająca ponad 60 tysięcy pracowników. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami IG Metall – jednej z największych samodzielnych organizacji związkowych na świecie – dowiedzieli się o roli i znaczeniu zaangażowania społecznego.

Projekt „Światło w ciemności. Solidarność” wpisuje się w tradycję praktykowaną w MDSM w Oświęcimiu polegającą na wykorzystaniu warsztatów artystycznych jako jednego z głównych elementów koncepcji pedagogicznej.

Wspólny pobyt młodych ludzi z Oświęcimia, Wolfsburga i Lwowa, proces wzajemnego poznawania się, uczenia, jak również pracy nad przedstawieniem, dały im poczucie jedności oraz motywację do solidarnych działań, zarówno w swoim najbliższym środowisku, jak i na rzecz tych, którzy niestety także w XXI w. doświadczają okrucieństw wojny w Europie i na świecie.

Projekt zakłada spotkanie u każdego z partnerów. Pierwsza i druga część odbywa się w wolnych krajach. Zaplanowana w Ukrainie trzecia część stoi pod dużym znakiem zapytania. Zarówno młodzież, jak i pedagodzy mają jednak nadzieję, że przedstawienie „Światło w ciemności. Solidarność” będzie mogło być pokazana także szerszej publiczności we Lwowie.

Wymiana młodzieży odbyła się przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – program TRIYOU – Partnerstwo Wschodnie oraz IG Metall Wolfsburg.

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja na Rzecz MDSM, IG Metall Wolfsburg, Dyrektor Centrum Twórczości Dziecięcej „Veselka" we współpracy z Tanzende Theater z  Wolfsburga i Młodzieżowym Domem Kultury w Oświęcimiu. 

Powrót