A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Światło w ciemności

Solidarność – polsko-niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży

Od 14 do 21 sierpnia w MDSM odbywało się polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie młodzieży. Podczas ponad tygodniowego pobytu w Oświęcimiu młodzież z trzech krajów połączyła zarówno historia, jak i wspólne pasje - taniec, muzyka i teatr. Polacy, Niemcy i Ukraińcy razem poznawali trudną przeszłość okresu narodowego socjalizmu i II wojny światowej odwiedzając Muzeum Auschwitz-Birkenau, uczestnicząc w wielu warsztatach i w spotkaniu ze świadkami historii - Lidią Maksymowicz i Reną Rach. Szukali odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie mają wydarzenia sprzed ponad 80 lat dla współczesnego nastolatka. Myślą przewodnią była solidarność wówczas i dziś. Zdobytą wiedzę, doświadczenie pobytu w miejscu pamięci i wizualne wrażenia przetworzyli na taneczno-teatralno-muzyczny performance. Premiera spektaklu odbyła się 20 sierpnia w MDSM.

Wspólna nauka, praca nad przedstawieniem oraz wzajemne poznawanie się młodych ludzi z Oświęcimia, Wolfsburga i Lwowa dała uczestnikom projektu poczucie wspólnoty i motywację do solidarnych działań zarówno w swoim najbliższym środowisku, jak i na rzecz tych, którzy niestety także w XXI w. doświadczają okrucieństw wojny w Europie i na świecie.

Seminarium zakłada spotkanie u każdego z partnerów. Pierwsza część, mająca miejsce w MDSM w Oświęcimiu, za nami. Projekt będzie kontynuowany w listopadzie tego roku w Wolfsburgu. Wszyscy mamy wielką nadzieję, że możliwe będzie spotkanie młodzieży wraz z opiekunami, zaplanowane w Ukrainie w 2023 roku.

Projekt zorganizował MDSM w kooperacji z IG Metall Wolfsburg, Tanzendes Theater z Wolfsburga, Młodzieżowym Domem Kultury z Oświęcimia, Centrum Twórczości Dziecięcej Weselka ze Lwowa.

Projekt został zrealizowany m.in. dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - program „Zachować pamięć” i IG Metall Wolfsburg.

Powrót