A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Wśród Polaków przywiezionych do KL Auschwitz 80 lat temu (14.06.1940) było wiele osób, które są częścią historii MDSM w Oświęcimiu. Dziś chcemy wspominać Kazimierza Albina oraz Jerzego Hronowskiego. Budując pojednanie polsko-niemieckie, panowie Kazimierz i Jerzy zostawili niezatarty ślad w naszym Domu i wywarli wpływ na losy kolejnych pokoleń.

Młodzież, która przyjeżdża do MDSM w Oświęcimiu, żeby uczyć się o i z historii II wojny światowej, już prawie w ogóle nie ma możliwości bezpośredniego spotkania świadka historii tamtych czasów. Wiedząc jak bardzo ważny dla młodych ludzi jest wymiar osobistego świadectwa, poprosiliśmy naszych przyjaciół o wspomnienia o panach Kazimierzu Albinie i Jerzym Hronowskim. Chcemy, żeby świadectwa Renate Gobbato, Leszka Szustera, Kathariny Bader, Andrzeja Kacorzyka oraz Daniela Lörchera były przekazywane kolejnemu pokoleniu i ocaliły od zapomnienia historię ludzi, których już z nami nie ma.

 

Jerzy Hronowski

Jerzy Hronowski (1922–2006) od 1940 r. więzień KL Auschwitz (nr obozowy 227). Po dwóch latach został zwolniony. W 1943 r. ponownie trafił do obozu (nr obozowy 138793), a następnie do KL Sachsenhausen. Po wojnie pracował m.in. jako kierowca ciężarówki, grafik i przewodnik wycieczek. Od początku lat 60. współpracował z niemiecką organizacją Akcja Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju, a następnie z MDSM w Oświęcimiu.

To byli młodzi ludzie w wieku 14-16 lat, opieka nad nimi oznaczała dla mnie dużo pracy: troszczyłem się o sprawy organizacyjne, towarzyszyłem im jako pedagog i przewodnik po Muzeum. […] Jestem szczęśliwy, że dużą część swojego życia poświęciłem niemiecko-polskiemu pojednaniu. (z książki J. Hronowskiego „Leben Erinnerungen“, Oświęcim 2008)

 

Renate Gobbato

W latach 1965 i 1966 odbyła podróże studyjne do Polski. W 1968 r. na zlecenie Akcji Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju przyjechała na dwa miesiące do Oświęcimia. Do 2005 r. pracowała jako nauczycielka w Wolfsburgu. Od ponad 50 lat związana z Oświęcimiem.

Leszek Szuster

Dyrektor Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Inicjator seminariów i konferencji w obszarze realizacji koncepcji pedagogicznej MDSM „Oświęcim jako miejsce nauki”

Katarina Bader 

W 1998 r. brała udział w seminarium dla młodych dziennikarzy organizowanym w MDSM w Oświęcimiu. Studiowała m.in. na UJ w Krakowie, pracowała jako dziennikarka, obecnie jest profesorką w Wyższej Szkole Mediów w Stuttgarcie. Zasiada w Radzie Fundacji na rzecz MDSM w Oświęcimiu. Autorka książki nt. J. Hronowskiego „Życie po ocaleniu. Testament Jurka“.

 

 

 

 

 

 

 

KAZIMIERZ ALBIN

Kazimierz Albin (1922 – 2019) 14 czerwca 1940 r. jako członek ruchu oporu został przywieziony do KL Auschwitz (nr obozowy 118). W lutym 1943 r. udało mu się zbiec z obozu. Ukrywał się w Krakowie pod zmienionym nazwiskiem i został żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie zdał maturę i podjął studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Krakowskiej. Był m.in. wiceprezydentem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego oraz jednym z założycieli Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.

Mimo wielu spotkań w MDSM, za każdym razem poruszony jestem szczególnym zainteresowaniem młodych Niemców i Polaków tą trudną tematyką (Oświęcim 2011).

 

Andrzej Kacorzyk

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zasiada w Radzie Fundacji na rzecz MDSM w Oświęcimiu.

Daniel Lörcher

Kierownik Corporate Responsibility przy Borussi Dortmund. Od prawie 10 lat organizuje podróże do miejsc pamięci w Polsce w ramach pracy BVB przeciwko dyskryminacji i antysemityzmowi współpracując z MDSM w Oświęcimiu.

Powrót