A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Delegacja EKD w MDSM

W dniach 1-4 sierpnia w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu gościli najwyżsi rangą przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Podczas podróży do Oświęcimia delegacja, pod przewodnictwem dr Irmgarda Schwaetzera, byłego ministra federalnego, przewodniczącego Synodu EKD oraz dr. Heinricha Bedforda-Strohma, biskupa, przewodniczącego Rady EKD, wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci Sinti i Romów w Birkenau w dniu 2 sierpnia 2020 r.

Po ceremonii  Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Christoph Heubner, wiceprezes wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (IAK), oprowadzili przedstawicieli EKD, do których  dołączyli przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów Romani Rose  oraz przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech dr Josef Schuster, po byłym obozie Auschwitz I. Na wewnętrznym dziedzińcu bloku 11 przy Ścianie Śmierci delegacja złożyła wieniec i uczciła pamięć ofiar.

3 sierpnia delegacja zwiedziła  Auschwitz II Birkenau. Po południu w MDSM  odbyło się spotkanie z  dyrektorem Leszkiem Szusterem, Judith Hoehne-Krawczyk oraz wolontariuszami MDSM: Anastazją, Marianną i Maxem, podczas którego zaprezentowana została praca  Domu. Najważniejszym punktem dnia był jednak wywiad online z Marianem Turskim, ocalałym z Auschwitz, dziennikarzem i wiceprezesem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

4 sierpnia rozpoczął się wizytą w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, a zakończył spotkaniem ekumenicznym z przedstawicielami polskich kościołów: dr Grzegorzem Giemzą, dyrektorem Polskiej Rady Ekumenicznej, biskupem Jerzym Samcem, zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, biskupem Ewangelickiego Kościoła Reformowanego Markiem Izdebskim oraz arcybiskupem Ablem, ordynariuszem diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Fot. Ł. Lipiński PMA-B, MDSM

Powrót