Inne projekty

/

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Stypendium z funduszu Neumannów

Fundusz im. Stanisława i Marii Neumannów ustanowiony został z woli śp. państwa Marii i Stanisława Neumannów. Fundusz został utworzony przy Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. 
Celem Funduszu jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży z miasta i gminy Oświęcim. Mogą z niego korzystać uczniowie szkół średnich, kończący naukę i pragnący podjąć studia na wyższych uczelniach, którym sytuacja materialna uniemożliwia finansowanie dalszej edukacji.
Pomoc udzielana jest w formie bezzwrotnych stypendiów.

O przyznaniu stypendium decydują:

  • ponadprzeciętne uzdolnienia potwierdzone wynikami (świadectwo, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.);
  • trudna sytuacja finansowa (potwierdzony średni zarobek netto na jednego członka rodziny);
  • dodatkowe rekomendacje (np. szkoły, parafii, instytucji użyteczności publicznej, stowarzyszeń, osób prywatnych – nauczycieli przedmiotów lub wychowawców).

Wnioski kandydatów zawierające list motywacyjny wraz z załącznikami odpowiadającymi przyjętym kryteriom należy składać w sekretariacie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim (tel. 033/843 12 11) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Fundusz im. Stanisława i Marii Neumannów” lub przesłać pocztą na adres MDSM.

Warunkiem uruchomienia przyznanego stypendium jest przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na studia.

 

 

Powrót