Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

BIOGRAFIA, (NARODOWE) NARRACJE PAMIĘCI I MIEJSCE HISTORYCZNE

POLSKO-NIEMIECKO-CZESKI PROJEKT DLA STUDENTÓW

Termin


1. część: 17.03.-23.03.2023, MDSM Oświęcim, Kraków
2. część: termin w trakcie ustaleń, Dresden
3. część: termin w trakcie ustaleń, Liberec

Organizatorzy


MDSM Oświęcim, Instytut Studiów Europejskich UJ/Polska, Technická univerzita v Liberci, Katedra historie/Republika Czeska, Gedenkstätte Münchner Platz Dresden/Niemcy, Technische Universität Dresden/Niemcy

Koordynacja


Elżbieta Pasternak, pasternak@mdsm.pl
Kinga Anna Gajda, kinga.gajda@uj.edu.pl
Katerina Portmann, katerina.portmann@tul.cz 
Birgit Sack, birgit.sack@stsg.de

Info


W ramach polsko-niemiecko-czeskiego projektu „Biografia, (narodowe) narracje pamięci i miejsce historyczne” planowane są w 2023 roku łącznie trzy seminaria: w Oświęcimiu/Polska, w Dreźnie/Niemcy i w Libercu/Czechy. Celem projektu jest transgraniczne spotkanie młodych studentów z trzech sąsiadujących ze sobą krajów europejskich, wspólne uczenie się i wymiana zawodowa na temat narodowosocjalistycznego reżimu i jego współczesnej recepcji. Narodowe narracje pamięci mają być poddane krytycznej refleksji i dekonstrukcji. Pierwsze seminarium w Oświęcimiu koncentruje się wokół trzech punktów tematycznych: biografii deportowanych/ofiar i sprawców związanych z KL Auschwitz; badaniu narracji pamięci narodowej oraz pytania o to, jak miejsce historyczne stało się miejscem pamięci i jakim przemianom ulega miejsce pamięci w miejscu historycznym, które jak żadne inne kojarzy się z Holokaustem. Podczas seminarium zwiedzaniu miejsc historycznych towarzyszy praca w małych międzynarodowych grupach oraz warsztaty, podczas których prezentowane i omawiane są wyniki pracy.*Seminarium odbędzie się z tłumaczeniem konsekutywnym na język niemiecki, polski i czeski. Mile widziana jest dobra znajomość języka angielskiego.Projekt finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Förderverein für die IJBS Oświęcim/Auschwitz.

Powrót