Warsztaty

/

UCZYĆ SIĘ Z HISTORII

ARGUMENT - BIOGRAFIA

WARTOŚCI HUMANISTYCZNE W ŚWIECIE ODCZŁOWIECZONYM

Punktem wyjścia warsztatów jest opowiadanie Zofii Posmysz, która w 1942 roku jako więźniarka polityczna trafiła do obozu Auschwitz I i kolejno do Auschwitz II-Birkenau (obóz kobiecy). Wśród utworów literackich, które stworzyła po wojnie, jest m.in. „Chrystus Oświęcimski” – autentyczna historia budząca głęboką refleksję egzystencjalną. Podczas warsztatów uczestnicy rozważają wspólnie zagadnienie wartości: wiary, nadziei, miłości, wolności oraz pochylają się nad pytaniem, co dzieje się z wartościami, gdy realizujący je człowiek znajdzie się w sytuacji ekstremalnej.

Prowadzenie: Stanisława Piotrowska
Długość: 3h
Wiek: od 16 lat

Powrót