Warsztaty

/

UCZYĆ SIĘ Z HISTORII

PODSUMOWANIE WIZYTY W MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ-BIRKENAU

Podczas warsztatów ma miejsce moderowana dyskusja odnosząca się do pytań, emocji oraz przeżyć związanych z wizytą w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy uwrażliwieni będą na współczesne i bliskie ich życiu codziennemu problemy, szczególnie dotyczące respektowania praw człowieka. Omówione zostaną tematy: wspólnotowa oraz osobista odpowiedzialność za teraźniejszość oraz możliwości kształtowania przyszłości poprzez działania przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi i innym przejawom wykluczenia. Zajęcia częściowo mają formę pracy w grupach.

Prowadzenie: Elżbieta Pasternak, Stanisława Piotrowska

Długość: 1,5 -3 h

Wiek: od 16 lat

Powrót