Warsztaty

/

UCZYĆ SIĘ Z HISTORII

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY W MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ-BIRKENAU

Podczas warsztatów młodzież będzie mogła podzielić się posiadami informacjami i swoimi skojarzeniami na temat miejsca historycznego Auschwitz, które czerpie zarówno ze szkoły jak i z literatury, filmu i innych źródeł. Ponadto dają one przestrzeń do wyrażenia swoich oczekiwań i obaw związanych z pobytem na terenie byłego obozu koncentracyjnego i zagłady. W ramach zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat historii, rozwoju i funkcji obozu oraz mechanizmów, które doprowadziły do Auschwitz. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi pojęciami, co będzie dla nich wsparciem podczas wizyty w miejscu pamięci. Zajęcia częściowo mają formę pracy w grupach.

Prowadzenie: Elżbieta Pasternak, Stanisława Piotrowska

Długość: 1,5 -3 h

Wiek: od 16 lat

 

Powrót