A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Stowarzyszenie wspierające Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

W statucie Stowarzyszenia zostały zawarte następujące cele i zadania:

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy na rzecz porozumienia między narodami w obszarze kultury, sportu, edukacji i ochrony środowiska. Uwaga skupia się przede wszystkim na projektach edukacyjnych dotyczących historii najnowszej i skierowanych do młodych ludzi z całego świata – a szczególnie z Polski i Niemiec, które realizowane są przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Szczególne miejsce zajmuje historia byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, historia II wojny światowej oraz wydarzenia z historii najnowszej.

Zajmowanie się historią stanowi podstawę nawiązywania trwałych, opartych na tolerancji i przyjaźni więzi partnerskich pomiędzy młodymi Niemcami i młodymi Polakami a młodzieżą z całego świata.

Dla urzeczywistnienia tych celów Stowarzyszenie stawia sobie następujące zadania:

• wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, religii i sztuki jako trwałego wyzwania wobec przyszłych pokoleń;

• wspieranie procesu tworzenia materiałów i mediów do pracy pedagogicznej i informacyjnej Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu;

• udzielanie finansowego, ideowego i merytorycznego wsparcia przy organizacji imprez, konferencji, seminariów i podróży studyjnych;

• umożliwienie młodym ludziom pobytów studyjnych w MDSM;

• wspieranie prac badawczych w ww. obszarach oraz udostępnianie ich do pracy pedagogicznej;

• umożliwienie spotkania młodych ludzi z Polski, Niemiec i Europy Wschodniej poprzez wsparcie finansowe.

Realizacja zadań Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu określonych w jego misji jest możliwa dzięki dotacjom i wparciu darczyńców.

Stowarzyszenie wspierające otwiera możliwość kontynuacji pracy MDSM w przyszłości.

 

Siedziba:

c/o Akcja Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju

Auguststrasse 80, D - 10117 Berlin

Adres do kontaktu:

Förderverein IJBS e.V.

c/o Rolf Krieg

Kocherstraße 49, 71263 Weil der Stadt, Niemcy

E-Mail:

RolfKriegHesse@t-online.de

Zarząd:

Viktoria Doris Graenert

v.d.graenert@gmx.de

Christian Buchholz

Chribuchholz@web.de

Dr. Nils Magnus Franke

franke@rechercheauftrag.de

Hans-Michael Morlok

H.M.MORLOK@t-online.de

 

Konto:

Baden-Württembergische Bank, Stuttgart

BLZ: 60050101

BIC: SOLADEST

IBAN: DE 34600501017430000594

Nr konta: 7430000594

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane darowizny

Powrót