Inne projekty

/

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

kampania społeczna #stolenmemory

Kampania społeczna #StolenMemory („Skradziona pamięć”) została zainicjowana w 2016 roku przez Arolsen Archives Międzynarodowe Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich w Bad Arolsen. Wpisana na listę dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata” instytucja dysponuje największym na świecie archiwum poświęconym ofiarom reżimu nazistowskiego oraz Ocalonym. Celem kampanii #StolenMemory jest zwrot przedmiotów osobistych byłych więźniów obozów koncentracyjnych ich rodzinom. Kampania prowadzona jest równolegle w wielu miastach w Polsce, opiera się na współpracy z wolontariuszami, których zadaniem jest prowadzenie poszukiwań rodzin byłych więźniów. Towarzysząca jej wystawa, poza tablicami przybliżającymi historię czasów okupacji w Polsce, składa się z części poświęconych osobom już odnalezionym oraz obecnie poszukiwanym.

Zbiór przedmiotów jest dostępny online, a wyszukiwanie odbywa się według nazwiska, narodowości i daty urodzenia: digitalcollections.its-arolsen.org/010209/name

Zachęcamy wolontariuszy, nauczycieli i edukatorów do współpracy!

Kontakt: Elżbieta Pasternak, tel. 033 8432107 pasternak@mdsm.pl

 

 

Powrót