Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

Historia a prawa człowieka POLSKO-NIEMIECKO-BIAŁORUSKIE SEMINARIUM DLA STUDENTÓW

Termin


12.10.-18.10.2023, MDSM Oświęcim, Kraków

Organizatorzy


MDSM Oświęcim/Polska,
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski/Polska,
European Humanities University-Białoruski Uniwersytet na uchodźstwie/Litwa

Koordynacja


Elżbieta Pasternak, pasternak@mdsm.pl
Joanna Getka, j.getka@uw.edu.pl
Iryna Kashtalian, iryna3@gmail.com
Stsiapan Stureika, stsiapan.stureika@ehu.lt

Info


Seminarium „Historia a prawa człowieka” skierowane jest do młodych studentów zainteresowanych miejscem historycznym Auschwitz oraz jego współczesnym oddziaływaniem na kulturę pamięci, wolność słowa, sztukę, na które spojrzymy z różnych perspektyw narodowych: polskiej, białoruskiej i niemieckiej. Szczególną uwagę skierujemy na obecną sytuację białoruskich uchodźców w Europie. W rozmowie ze świadkiem historii okresu przełomu politycznego w Polsce rozważymy pytanie: Jaką rolę odgrywa protest w demokracji i w państwie autorytarnym? W ramach kontynuacji działań seminaryjnych zachęcimy uczestników do realizacji małych projektów, kampanii, akcji we własnym środowisku, aby w ten sposób zwrócić uwagę na sytuację łamania praw obywatelskich i człowieka na Białorusi.

 

*Seminarium odbędzie się z tłumaczeniem konsekutywnym na język niemiecki, polski i białoruski.

 Mile widziana jest dobra znajomość języka angielskiego.
 

Projekt finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Förderverein für die IJBS Oświęcim/Auschwitz.

Powrót