Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

PAMIĘĆ I AKTYWIZM

POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA STUDENTÓW I OSÓB ZAINTERESOWANYCH HISTORIĄ

Termin

09.06.-14.06.2022, MDSM Oświęcim, Kraków

Organizatorzy

MDSM Oświęcim, WINetzwerk Leipzig/Niemcy, Amadeu Antonio Stiftung/Niemcy, Auschwitz Jewish Center/Polska

Koordynacja

Elżbieta Pasternak, pasternak@mdsm.pl

Info

Celem seminarium jest stworzenie przestrzeni na refleksję nad współczesną kulturą pamięci o drugiej wojnie światowej, Holokauście i Auschwitz oraz najnowszymi wyzwaniami w zakresie aktywnego przeciwdziałania takim zjawiskom jak dyskryminacja, mowa nienawiści, antysemityzm z perspektywy polskiej i niemieckiej. Podczas warsztatów poznamy mechanizmy działania stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz dowiemy się, jaką rolę w tym procesie odgrywa mowa nienawiści. Przyjrzymy się kilku dobrym praktykom na rzecz zapobiegania tym zjawiskom, m.in. kampaniom społecznym, aby zebrać inspiracje do opracowania podobnego działania w grupie seminaryjnej. Eksperci z Polski i Niemiec przedstawią historię antysemityzmu, jego manifestacje oraz współczesne strategie antysemickiej mowy nienawiści w Polsce i w Niemczech. Odwiedzimy Muzeum Żydowskie i Synagogę w Oświęcimiu oraz w ramach studyjnego oprowadzania zapoznamy się z historią i symboliką byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas spaceru historycznego po Krakowie na tle historii Polski poznamy los mniejszości żydowskiej, która od średniowiecza zamieszkiwała krakowską dzielnicę Kazimierz. W ramach podsumowania i kontynuacji działań projektowych opracujemy wspólnie kampanię społeczną, której celem będzie uwrażliwienie zwłaszcza młodych ludzi w Polsce i w Niemczech na zjawisko antysemickiej mowy nienawiści.

Powrót