Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

PRZEDMIOTY I DOKUMENTY

świadkowie historii – nowe koncepcje w międzynarodowej pedagogice pamięci

POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA PEDAGOGÓW MIEJSC PAMIĘCI, MULTIPLIKATORÓW I NAUCZYCIELI

Termin

04.12.-08.12.2022, MDSM Oświęcim, Kraków

Organizatorzy

MDSM Oświęcim, Arolsen Archives/Niemcy

Koordynacja

Elżbieta Pasternak, pasternak@mdsm.pl, Elisabeth Schwabauer, elisabeth.schwabauer@arolsen-archives.org, Anna Meier-Osinski, anna.meier-osinski@arolsen-archives.org

Info

Co jest „istotą“ uczenia się historii w miejscach pamięci dzisiaj, szczególnie w kontekście polsko-niemieckim oraz polskiej i niemieckiej kultury pamięci? Jakie są cele pracy pedagogicznej w miejscach pamięci? Jakie metody edukacyjne w pracy z młodzieżą są najbardziej adekwatne? Te pytania będą towarzyszyć uczestnikom podczas dyskusji w ramach polsko-niemieckiego seminarium. Szczególnej uwadze poddamy znaczenie historycznych dokumentów oraz efektów, osobistych przedmiotów, które stały się świadkami historii. W okresie narodowego socjalizmu administracja obozów koncentracyjnych wytworzyła niezliczoną ilość dokumentów. Wiele osobistych przedmiotów należących do osób prześladowanych zostało im odebranych w obozach koncentracyjnych.

Dziś ocalałe dokumenty i przedmioty jako świadectwa historyczne mogą być wykorzystane w pracy pedagogicznej w miejscach pamięci, placówkach edukacji pozaszkolnej i w szkołach. Pierwszy krok w tym obszarze wykonał Arolsen Archives w ramach projektów #StolenMemory (zwrot osobistych przedmiotów członkom rodzin ofiar) oraz „documentED”(„documents“+„education“, przygotowanie i podsumowanie wizyty w miejscu pamięci z wykorzystaniem dokumentów). Wyniki i doświadczenia z obu projektów oraz materiały edukacyjne i narzędzia zostaną przedstawione i przetestowane podczas warsztatów.

Seminarium oferuje możliwość pogłębionej konfrontacji z miejscem historycznym Auschwitz-Birkenau. Poprzez oprowadzania, rozmowy z ekspertami i świadkami historii objaśniony zostanie szeroki kontekst pedagogiki pamięci w ujęciu polsko-niemieckim. Zachęcamy do zapoznania się przed seminarium z ofertą:

Warunki uczestnictwa:

  • Seminarium jest adresowane do pedagogów miejsc pamięci, multiplikatorów i nauczycieli z Polski i Niemiec, którzy w przyszłości planują przeprowadzenie polsko-niemieckiego projektu dla młodzieży w miejscach pamięci o zbrodniach narodowego socjalizmu.
  • Liczba uczestników jest ograniczona: zapraszamy 10 uczestników z Polski i 10 uczestników z Niemiec.
  • Zakwaterowanie w MDSM jest możliwe w pokojach dwu- lub jednoosobowych. Prosimy o zaznaczenie preferencji w formularzu zgłoszeniowym.
  • Praca seminaryjna odbywa się z tłumaczeniem.
  • Koszty podróży nie są zwracane.
  • Po seminarium przygotowane zostaną certyfikaty uczestnictwa i dosłane pocztą.
  • Prosimy o dosłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 15.11.2022 na adres pasternak@mdsm.pl
  • Dalsze informacje o MDSM Oświęcim dostępne są na stronie internetowej: www.mdsm.pl
  • Opłata seminaryjna dla uczestników z Polski wynosi 100,00 PLN, dla uczestników z Niemiec 100,00 Euro. Wpłaty można dokonać przelewem na konto MDSM lub na miejscu w Recepcji.

            IBAN: PL 04 1240 4155 1111 0000 4632 5585
            SWIFT (BIC): PKOPPLPW

 

 

Projekt finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Powrót