Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

PRZEDMIOTY I DOKUMENTY

świadkowie historii – nowe koncepcje w międzynarodowej pedagogice pamięci

POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA PEDAGOGÓW MIEJSC PAMIĘCI, MULTIPLIKATORÓW I NAUCZYCIELI

Termin

04.12.-09.12.2022, MDSM Oświęcim, Kraków

Organizatorzy

MDSM Oświęcim, Arolsen Archives/Niemcy

Koordynacja

Elżbieta Pasternak, pasternak@mdsm.pl

Info

Co jest „istotą“ uczenia się historii w miejscach pamięci dzisiaj, szczególnie w kontekście polsko-niemieckim oraz polskiej i niemieckiej kultury pamięci? Jakie są cele pracy pedagogicznej w miejscach pamięci? Jakie metody edukacyjne w pracy z młodzieżą są najbardziej adekwatne? Te pytania będą towarzyszyć uczestnikom podczas dyskusji w ramach polsko-niemieckiego seminarium. Szczególnej uwadze poddamy znaczenie historycznych dokumentów oraz efektów, osobistych przedmiotów, które stały się świadkami historii. W okresie narodowego socjalizmu administracja obozów koncentracyjnych wytworzyła niezliczoną ilość dokumentów. Wiele osobistych przedmiotów należących do osób prześladowanych zostało im odebranych w obozach koncentracyjnych.

Dziś ocalałe dokumenty i przedmioty jako świadectwa historyczne mogą być wykorzystane w pracy pedagogicznej w miejscach pamięci, placówkach edukacji pozaszkolnej i w szkołach. Pierwszy krok w tym obszarze wykonał Arolsen Archives w ramach projektów #StolenMemory (zwrot osobistych przedmiotów członkom rodzin ofiar) oraz „documentED”(„documents“+„education“, przygotowanie i podsumowanie wizyty w miejscu pamięci z wykorzystaniem dokumentów). Wyniki i doświadczenia z obu projektów oraz materiały edukacyjne i narzędzia zostaną przedstawione i przetestowane podczas warsztatów.

Seminarium oferuje możliwość pogłębionej konfrontacji z miejscem historycznym Auschwitz-Birkenau. Poprzez oprowadzania, rozmowy z ekspertami i świadkami historii objaśniony zostanie szeroki kontekst pedagogiki pamięci w ujęciu polsko-niemieckim.

Zachęcamy do zapoznania się przed seminarium z ofertą:

Powrót