Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

ENTANGLED HISTORY

HISTORIA POWIĄZANA JAKO PERSPEKTYWA DLA EDUKACJI POZAFORMALNEJ – SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY z Polski, Niemiec, Ukrainy i Grecji

Termin

27.02-07.03.2022 - MDSM Krzyżowa/ MDSM Oświęcim, 03-09.10.2022 - Saloniki/Grecja

Organizatorzy

MDSM Oświęcim, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Kreisau Initiative e.V., Berlin/Niemcy, change.log/Ukraina, EUphoria/Grecja

Koordynacja

Judith Hoehne-Krawczyk, hoehne@mdsm.pl

Info

Podczas spotkania pracujemy metodami z obszaru edukacji o Holokauście, które opierają się na koncepcji „entangled history” (historia powiązana). Temat Holokaustu będzie rozpatrywany z rożnych perspektyw, które pozwolą nam wyciągnąć wnioski na temat obecnych dyskryminacji w naszych społeczeństwach. Dalszymi celami projektu jest promocja tolerancji, zachęcenie do krytycznego myślenia jak również zwiększenie świadomości na temat różnorodności i dyskryminacji.

Powrót