Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

ENTANGLED HISTORY

HISTORIA POWIĄZANA JAKO PERSPEKTYWA DLA EDUKACJI POZAFORMALNEJ – SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Termin

10-18.10.2021, MDSM Krzyżowa/ MDSM Oświęcim

Organizatorzy

MDSM Oświęcim, Kreisau-Initiative e.V./Niemcy, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego/Polska, Institut für angewandte Geschichte e.V./Niemcy, ChangeLog Foundation, Ukrainian Center for Holocaust Studies/Ukraina

Koordynacja

Judith Hoehne-Krawczyk, hoehne@mdsm.pl

Info

Podczas spotkania pracujemy metodami z obszaru edukacji o Holokauście, które opierają się na koncepcji „entangled history” (historia powiązana). Temat Holokaustu będzie rozpatrywany z rożnych perspektyw, które pozwolą nam wyciągnąć wnioski na temat obecnych dyskryminacji w naszych społeczeństwach. Dalszymi celami projektu jest promocja tolerancji, zachęcenie do krytycznego myślenia jak również zwiększenie świadomości na temat różnorodności i dyskryminacji. Spotkanie odbędzie się w dwóch miejscach: w MDSM w Krzyżowej oraz MDSM w Oświęcimiu.

Powrót