Inne projekty

/

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Akcja społeczna ŻONKILE

Akcja została zainicjowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy o powstaniu w Getcie Warszawskim oraz uhonorowanie jego bohaterów. Jednym z nich był Marek Edelman. Jako jeden z ostatnich przywódców przeżył krwawą walkę, jaką toczyła Żydowska Organizacja Bojowa. 19 kwietnia, w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim, Marek Edelman otrzymywał co roku od anonimowej osoby żonkile. Sam, co roku, składał 19 kwietnia bukiet kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Najczęściej były to żonkile. Zainspirowani tą tradycją, od 2013 roku, na znak pamięci o powstaniu w Getcie Warszawskim przeprowadzamy w MDSM „Akcję Żonkile”, przygotowując żółte kwiaty z papieru i rozdając je wraz z ulotkami informacyjnymi wśród naszych grup oraz mieszkańców miasta Oświęcim. W ten sposób Zespół MDSM pragnie przyczynić się do tego, aby cierpienie żydowskich obywateli w Getcie Warszawskim i odwaga powstańców nie zostały zapomniane.

Zachęcamy wolontariuszy, nauczycieli i edukatorów do współpracy!

Kontakt: Elżbieta Pasternak, tel. 33 8432107 pasternak@mdsm.pl

Powrót